Home / Inspiracje / Kontrowersje wokół tworzenia obiektów usługowych w dawnych kościołach

Kontrowersje wokół tworzenia obiektów usługowych w dawnych kościołach

Kontrowersje wokół tworzenia obiektów usługowych w dawnych kościołach pojawiają się w każdym miejscu na świecie, niezależnie od tego, jakie jest tam nastawienie do religii. W ostatnich latach w Niemczech przekształcono aż 100 świątyń w obiekty usługowe i w Europie Zachodniej nie jest to aż tak spektakularne, jednak wydaje się, że w Polsce sytuacja ta przedstawiałaby się inaczej. Sam proces przekształcenia świątyni w obiekt inny niż sakralny nie jest prosty. Takie zjawisko też przede wszystkim odbywa się w obrębie kościołów protestanckich, w Wielkiej Brytanii, Irlandii, czy Holandii. Tam w końcu panuje większe rozdzielenie kościoła od państwa.

Dylemat jest poważny – zachować obiekt kultu, czy nadać mu nowe znaczenie? Każdy zabytkowy budynek na przestrzeni czasu zmienia swoje pierwotne przeznaczenie. Jeśli chodzi o kościoły, to głównie zmieniano ich charakter w czasie wojen, kiedy to stawały się magazynami czy szpitalami. Rewaloryzacja budynków obecnie polega chociażby na przekształcaniu ich w obiekty usługowe. Jest to widoczne między innymi na przykładzie kościoła holenderskiego Kruishereen, jaki obecnie pełni rolę luksusowego hotelu, z 60 pokojami, funkcjonując pod nazwą „Między ziemią a niebem”.

W Niemczech przekształca się również bardzo często dawne kościoły i zakony na galerie sztuki, czy kawiarnie lub księgarnie. W Wielkiej Brytanii powstał z kolei night club w dawnym opactwie. To jednak nie byłoby do przyjęcia w polskich realiach, ponieważ nawet jeśli ktoś nie uczęszcza do kościoła i oficjalnie nie utożsamia się z kościołem, mentalność tutaj pozostaje nastawiona na szacunek wobec obiektów sacrum.

Jakie są zatem prognozy dla Polski? Zamiana obiektów sakralnych na obiekty świeckie jest z pewnością czymś, co ma wpływ na turystykę. W Polsce również będzie trzeba zmierzyć się z takimi projektami, z uwagi na to, że coraz częściej wiele z tych nieużywanych obiektów jest w złym stanie technicznym. Czy pojawią się wówczas na protesty?

About Igor Odachowski

Leave a Reply

Scroll To Top